Pradžia EN

Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas (NMP)

Nacionalinėje mokslo programoje „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ buvo vykdoma 2010–2014 metais. Programos tikslas buvo suformuluoti bendrąją teorinę socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją, ištirti ir įvertinti konkrečių tapatumo formų raidą paveldo, šiuolaikinio tapatumo būklės ir šiuolaikinio pasaulio iššūkių poveikio aspektais. Programos tikslų buvo siekiama sprendžiant penkis uždavinius:

  1. fundamentiniai tapatumo prielaidų, jo sampratos ir raiškos formų bei raidos, Lietuvos visuomenės socialinio ir kultūrinio tapatumo formų, jų raidos ir perspektyvų tyrimai;
  2. kultūros paveldo ir visuomenės sąveikos tyrimai bei paveldo ir tapatumo tyrimams būtinos infrastruktūros sukūrimas;
  3. įvairių (taip pat ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio bei poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai;
  4. įvairių (tarp jų ir naujų) šiuolaikinio pasaulio iššūkių – globalizacijos, sekuliarizacijos ir kitų – poveikio tapatumui pobūdžio, poveikio valstybei, kalbai ir kultūrai tyrimai;
  5. lituanistinio paveldo ir tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcijos parengimas.

Iš viso per penkerius programos metus projektams skirta daugiau nei 4,8 mln. Eur. Įgyvendinti 58 projektai, kuriuos vykdė beveik 290 mokslininkų iš 14 mokslo ir studijų institucijų.

Programos projektų vykdytojų atlikti inovatyvūs kompleksiniai moksliniai tapatumo ir paveldo tyrimai suteikė valstybės institucijoms moksliškai pagrįstų žinių apie kultūrinio tapatumo raidą Lietuvoje ir kultūros paveldo būklę bei jų poveikį tautos savimonei.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: