Pradžia EN

Sveikas ir saugus maistas (NMP)

Maisto pramonės ir žemės ūkio sektorius yra vienas iš perspektyviausių, stipriai įtakojančių šalies ekonomiką. Tačiau maistas nėra tik „dar viena ūkio šaka“. Maistas tiesiogiai veikia kasdienę visuomenės gyvenimo kokybę ir sveikatą. Per paskutiniuosius dešimtmečius padaryta didelė pažanga maisto moksluose ir maisto gamybos technologijoje, tačiau ligos, kurias sukelia maiste esantys patogeniniai mikroorganizmai ir kenksmingos cheminės medžiagos, lieka didelė problema. Kompleksiniai maisto produktų ir jų sudėtinių dalių, saugojimo, transportavimo ir perdirbimo procesų tyrimai turėtų tapti pagrindu gerinant biologinę maisto vertę, kuriant naujus maisto produktus bei saugaus ir sveiko maisto pasiūlą.

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas buvo susisteminti naujas mokslo žinias, reikalingas metodams kurti ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir padidintos biologinės vertės maisto produktams, kurie atitiktų sveikos mitybos principus ir būtų konkurencingi vidaus ir užsienio rinkose; parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų maisto produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines žaliavas ir saugiai pateikiant produktus vartotojams. 

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: