Pradžia EN

Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai

Koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 plitimas, kilusi pasaulinė pandemija ir būsimos pasekmės verčia neatidėliojant gauti daugiau šios srities žinių. Tuo tikslu Lietuvos mokslo taryba inicijavo vienkartinį paraiškų konkursą finansuoti trumpalaikius mokslinius tyrimus, kurios atlikę Lietuvos mokslininkai pateiktų mokslu grįstas išvadas ir rekomendacijas dėl COVID-19 pandemijos, jos sukeltų padarinių žmogaus sveikatai, valstybės politikai, ekonomikai, visuomenės saugumui, švietimui, kultūrai ir kitoms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, kurioms koronaviruso plitimas turi ilgalaikių pasekmių.

Trumpalaikiai taikomieji moksliniai tyrimai sprendimams dėl COVID-19 padarinių buvo finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Iš viso finansuoti 29 projektai, jiems skirta beveik 2,12 mln. Eur.

 (LT) (EN) Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai: paraiškų konkurso ir rezultatų infografikas

Parengtas 2020 m. birželio mėn.

  (LT)  (EN) Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai: vykdytojai, tematikos, santraukos

Parengta 2020 m. liepos mėn.