Pradžia EN

Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ buvo vykdoma 2010–2013 metais. Programos tikslas buvo atskleisti grėsmę nacionaliniam saugumui keliančių socialinių reiškinių prigimtį, turinį, mastą, tendencijas, parengti strateginius sprendimus ir numatyti uždavinius ir rekomendacijas, kaip tokias grėsmes įveikti.

Programos projektai pirmą kartą sutelkė Lietuvos mokslininkų pajėgas gyventojų gerovės, demografinių procesų, socialinių problemų bei socialinės apsaugos politikos priemonėms tirti ir reikšmingai praplėtė šių sričių žinias. Atlikti tyrimai paskatino demografijos, sociologijos, psichologijos, kriminologijos ir gretimų mokslų plėtrą ir kokybę Lietuvoje, padidino mokslo tyrimų inovatyvumą ir tarptautiškumą, kartu atskleidė naujas spręstinas problemas.

Per ketverius metus skirta daugiau kaip 9,6 mln. Lt, įgyvendinta daugiau kaip 40 projektų, kuriuos vykdė daugiau nei 200 mokslininkų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Paskelbta daugiau kaip 20 mokslo monografijų bei studijų ir daugiau kaip 80 mokslo straipsnių įvairiuose periodiniuose akademiniuose leidiniuose. Sukurta naujų metodų, pateikta rekomendacijų ir praktinių siūlymų, kaip spręsti tyrimuose išryškintas problemas. 

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: