Pradžia EN

Lėtinės neinfekcinės ligos (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ buvo vykdoma 2010–2014 metais. Programos tikslas buvo gauti naujų mokslo žinių, reikalingų sergamumui, ligotumui, mirtingumui ir neįgalumui nuo šių ligų mažinti, parengti šių ligų profilaktikos strateginius principus, sukurti tobulesnius jų prevencijos ir diagnostikos metodus.

Iš viso per penkerius programos metus projektams skirta beveik 5,5 mln. Eur. Įgyvendinti 48 (iš jų 17 skirti pirmajam ir 31 antrajam uždaviniui spręsti) projektai, kuriuos vykdė 324 vykdytojai iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Publikuota daugiau kaip šimtas publikacijų žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę ir turinčiuose cituojamumo rodiklį, išleista viena monografija, registruotas 1 patentas Europos patentų biure bei pateiktos dvi paraiškos patentams gauti, parengtos metodinės rekomendacijos. Vykdant programos rezultatų sklaidą perskaityti 177 pranešimai, iš jų 130 tarptautinėse konferencijose. Programos vykdymo moksliniai rezultatai apibendrinti kasmetinėse programos ataskaitose.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: