Pradžia EN

Gerovės visuomenė (PTP)

Konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų programa „Gerovės visuomenė“ buvo vykdoma 2020–2022 metais ir tęsė nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ tematiką. Programos tikslas buvo išanalizuoti gerovės visuomenės plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, susiejant gerovės parametrus su Lietuvos mokesčių, socialine bei sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros sistemomis.

Iš viso per trejus programos metus projektams skirta beveik 1,65 mln. Eur. Įgyvendinta 16 projektų, išleista 1 monografija ir 3 mokslo studijos, parengtos dar 2 monografijos ir 1 mokslo studija, išleista ar priimta spaudai recenzuojamuose leidiniuose apie 30 mokslo straipsnių, parengta ir įteikta valstybės institucijoms 16 moksliniais tyrimais pagrįstų rekomendacijų, perskaityta beveik 90 pranešimų konferencijose, dauguma iš jų tarptautinėse, paskelbta 16 straipsnių mokslo populiarinimo leidiniuose.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: