Pradžia EN

Gerovės visuomenė (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“ buvo įgyvendinta pusė jos laikotarpio 2015–2018 metais (planuota 2015–2020 m.). Programos tikslas buvo kompleksiškai išanalizuoti gerovės visuomenės Lietuvoje plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, padėti valstybės institucijoms parengti strateginių sprendimų ir rekomendacijų gerovės visuomenei plėtoti. Gerovės plėtra XXI amžiuje patiria virtinę iššūkių. Visus juos galima suskirstyti į keturias kategorijas: demografiniai ir socialiniai iššūkiai – Europos šalių gyventojų senėjimas, gimstamumo mažėjimas, išlaidų socialinėms reikmėms (pensijoms, sveikatos apsaugai ir kt.) didėjimas; kultūriniai iššūkiai – šeimos deinstitucionalizacija ir visuomenės individualizacija; ekonominiai iššūkiai – mažėjantis nekvalifikuoto darbo poreikis, didėjantis nedarbas (ypač ilgalaikis), ekonominių pasaulio galių persiskirstymas, ribotas Lietuvos ūkio inovatyvumas; globalizacijos ir integracijos į Europą iššūkiai – socialinis dempingas, migracija, socialinis turizmas, laisvas darbo jėgos judėjimas.

Per ketverius programos metus vykdytiems projektams skirta 2 283 571 Eur, įgyvendinti 23 projektai, juose dalyvavo daugiau nei 100 mokslininkų ir 6 mokslo ir studijų institucijos. Išleistos 5 monografijos ir 6 mokslo studijos, „Clarivate Analytics“ arba „Scopus“ duomenų bazių mokslo žurnaluose priimta spaudai arba išspausdinta daugiau kaip 50 straipsnių, surengta 19 nacionalinių mokslo renginių, parengta ir įteikta daugiau kaip 20 rekomendacijų valstybės institucijoms.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: