Pradžia EN

Ateities energetika (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Ateities energetika“ buvo vykdoma 2010–2014 metais. Programos tikslas buvo išspręsti aktualiausias mokslines Lietuvos energetinio saugumo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir ateities energijos gamybos bei tiekimo technologijų tobulinimo ir optimalaus taikymo Lietuvos energetikoje problemas. 

Programos vykdymo laikotarptiu buvo užbaigti 22 projektai, jiems skirta 17 198 700 Lt. Projektus vykdė 6 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, juose dalyvavo 290 vykdytojų, iš kurių 36 doktorantai ir 184 mokslinius laipsnius turintys tyrėjai. Baigiant projektus publikuoti 82 ir rengiant Programos baigiamąją ataskaitą papildomai publikuoti 28 straipsniai žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazės Thomson Reuters Web of Knowledge sąrašą ir turinčiuose cituojamumo rodiklį. 83 proc. šių straipsnių publikuota užsienio žurnaluose. Išleistos 2 tarptautinės vertės monografijos, gauti 4 patentai ir pateiktos 5 paraiškos Lietuvos patentų biurui bei 1 paraiška pateikta Europos patentų biurui. Taip pat sukurtos ir aprašytos (įdiegtos) 7 technologijos su tai patvirtinančiais dokumentais. Sukurtų, bet formaliai nepatvirtintų technologijų, gaminių skaičius didesnis.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: