Pradžia EN

Parama mokslinėms išvykoms (iki 2017 m.)

Paramos mokslinėms išvykoms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, tikslas buvo skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvoje atliktų mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. 2009–2017 metais finansuotos 1764 mokslinės išvykos už daugiau kaip 1,6 mln. Eur. Parama buvo skirta dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje, dėstymui, tiriamajam darbui atlikti užsienio mokslo ir studijų institucijose bei mokslinėms ekspedicijoms.