Pradžia EN

Ilgalaikė institucinė ekonomikos mokslinių tyrimų programa

Ilgalaikė institucinė 2012–2014 metų ekonomikos mokslinių tyrimų programa „Lietuvos ekonomikos ilgalaikio konkurencingumo iššūkiai“ buvo skirta atlikti ilgalaikį poveikį turinčius ir būtinus valstybės bei visuomenės aktualioms problemoms spręsti ekonomikos mokslinius tyrimius, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos.

Šią programą įgyvendino Kauno technologijos universitetas kartu su Lietuvos energetikos institutu bei šešiomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (VU, VGTU, MRU, LKA, ASU ir VDU), ją koordinavo Kauno technologijos universitetas (vadovas – Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėjas prof. Rytis Krušinskas).

Šia programa mokslininkai siekė nustatyti naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų konkurencinę grėsmę tradicinėmis technologijomis grindžiamai gamybai Lietuvoje, ištirti aukštųjų technologijų ir inovacijų plitimo ūkyje sąveiką su verslo aplinka, kreditų rinkos šoko poveikį. Mokslininkai taip pat išanalizavo ir pasiūlė išteklių skirstymo bei naudojimo viešajame ūkio sektoriuje tobulinimo priemones, nustatė žmogiškojo kapitalo, darbo išteklių struktūrinius pokyčius šalies ūkyje įvertinant migracijos poveikį bei atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos tendencijas. 

Gautų tyrimų rezultatai leis išsamiau vertinti problemines Lietuvos ūkio sritis, atskleisti mažiau tyrinėtus ekonominių reiškinių ryšius, pagrįsti priemones ir rekomendacijas didinti ilgalaikį Lietuvos ekonomikos konkurencingumą. Tyrimų rezultatai galės būti taikomi valstybės politikos priemonėms rengti, jų veiksmingumui vertinti pagal strateginius šalies plėtros prioritetus. Programos rezultatai taip pat galės būti naudojami kaip ekonominės analizės ir strateginio planavimo priemonės priimant ir pagrindžiant strateginius valstybinio lygmens sprendimus.

Programa buvo finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos mokslo tarybai. Mokslinių tyrimų programai vykdyti 2012–2014 metais numatyta 2 650 tūkst. litų. 

2015 metų pradžioje pateikta galutinė programos ataskaita bei apibendrintos mokslinių tyrimų įžvalgos ir rekomendacijos, kurios buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei valstybės valdymo institucijoms.

Ekonomikos mokslinių tyrimų programos rezultatai buvo įvertinti Tarybos ekspertų.