Pradžia EN

Mokymų medžiaga projektų vykdytojams

 

Rekomendacijos rengiant reagentų pirkimo technines specifikacijas:

  • Pavyzdys Nr. 1 (.DOC), kai perkančioji organizacija nurodo ne tik reagentų pavadinimus, bet ir pateikia reikalavimus, kuriuos siūloma prekė turi atitikti.
  • Pavyzds Nr. 2 (.XLS), kai perkančioji organizacija nurodo tik reagentų pavadinimus ir preliminarius jų kiekius. Tuo tarpu konkrečias siūlomų prekių charakteristikas nurodo patys tiekėjai, ruošdami pasiūlymus.