Pradžia EN

Finansinių korekcijų taikymo praktika

2015 m.

Projekto vykdytojas

Pažeistas  LR viešųjų pirkimų įstatymo str.

Pritaikytas EK Gairių1 p.

Finasinės korekcijos dydis, proc.

Lietuvos edukologijos universitetas

18 str., 3 str.

22 p.

25

Kauno technologijos universitetas

18 str., 3 str.

22 p.

25

1 Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintos Gairės dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo.