Pradžia EN

Viešam svarstymui teikiamas rengtinos programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektas

Data 2022-11-08 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba viešam svarstymui teikia rengtinos konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektas. Jį parengė šios programos vykdymo grupė. Programos projektą, vadovaudamasis  Konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo 18 ir 19 punktais, apsvarstė Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas. 

Programos idėją ir pirminį programos pasiūlymo variantą parengė Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, programos rengimui pritarė Tarybos valdyba, pasiūlymus dėl jos reikalingumo ir tobulinimo 2022-03-31–2022-04-29 teikė mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijos (Tarybos skelbtas kvietimas teikti siūlymus dėl inicijuojamos priemonės).

Pastabas ir siūlymus programos projektui iki 2022 m. gruodžio 7 d.  prašytume teikti adresu lietuvosmokslotaryba@lmt.lt.

Rengtinos konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektas.