Pradžia EN

Parengtas prioritetinių lituanistikos mokslinių tyrimų temų sąrašas

Data 2020-05-25 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba 2019 m. rugsėjo–2020 m. sausio mėnesiais kreipėsi į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją, lituanistinius mokslo institutus, Lietuvos muziejų asociaciją, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą, įvairias profesines ir visuomenines organizacijas bei mokslo bendruomenę kviesdama teikti siūlymus dėl lituanistikos mokslinių tyrimų krypčių, aktualių 2021–2030 metais.

Taryba dėkoja visiems teikusiems pasiūlymus, iškeliančius Lietuvos valstybei ir visuomenei aktualias problemas, kurių tyrimai veiksmingai prisidėtų prie Lietuvos valstybės pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymo bei lituanistinio paveldo išsaugojimo, taip pat lituanistikos, kaip svarbios pasaulinio humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso dalies, stiprinimo.  

Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas kartu su Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupe apibendrino gautus siūlymus ir parengė atnaujintą prioritetinių lituanistikos mokslinių tyrimų temų sąrašą, kurį pristato Lietuvos mokslo bendruomenei.

Skelbiamas sąrašas bus teikiamas LR Vyriausybei siūlant atnaujinti 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimą Nr. 1372 „Dėl lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“. Atnaujintos prioritetinės lituanistikos mokslinių tyrimų temos artimiausią dešimtmetį turėtų tapti orientyru mokslo politikai formuoti ir jos įgyvendinimo priemonėms numatyti. Jūsų pastabų laukiama iki 2020 m. birželio 19 d. el. paštu lietuvosmokslotaryba@lmt.lt.

PRIORITETINĖS LITUANISTIKOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMOS (2021–2030 M.)

 1. Baltistiniai kalbų, kultūrų ir mitologijų tyrimai.
 2. Lietuvos valstybės, visuomenės ir tautos raida.
 3. Lietuvos istorinės ir kultūrinės atminties tyrimai.
 4. Lietuvos ir lietuviškosios filosofinės, politinės ir teisinės minties raida.
 5. Estetiniai, sociokultūriniai ir komparatyvistiniai Lietuvos literatūros ir meno tyrimai.
 6. Humanitarinių ir socialinių mokslų metodologijos lituanistiniuose tyrimuose.
 7. Lietuvos raštijos tyrimai ir edicija.
 8. Lituanistinio ir lituaninio paveldo sisteminės paieškos, dokumentacija, skaitmeninimas ir tyrimai.
 9. Lietuvių kalbos istorijos ir dabartinės kalbos kaitos tyrimai.
 10. Lietuvių kalba, kultūra ir medijos.
 11. Lituanistika ir švietimo sistema.
 12. Lietuvos politinių, socialinių, ekonominių ir kultūrinių procesų tyrimai.
 13. Istorinė ir moderni Lietuvos demografija.
 14. Lietuviškųjų diasporų istorijos ir kultūros tyrimai.
 15. Lietuvos etninų ir konfesinių grupių istorijos, kalbų ir kultūrų tyrimai.
 16. Asmens ir visuomenės grupių psichologinis funkcionavimas Lietuvoje.
 17. Skaitmeninė lituanistinė humanitarika.