Pradžia EN

Vieši svarstymai

Data 2015-09-14 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, vykdytos...
Data 2015-05-07 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ baigiamosios ataskaitos projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus...
Data 2015-05-07 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lėtinės neinfekcinės ligos“, vykdytos 2010–2014...
Data 2015-05-07 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas programos „Ateities energetika“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Ateities energetika“, vykdytos 2010–2014 metais,...
Data 2014-04-15 Kategorija Vieši svarstymai
Parengti naujų nacionalinių mokslo programų „Link ateities technologijų“, „Sveikas senėjimas“ ir „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 patvirtinus nacionalinių mokslo programų sąrašą (Žin., 2013, Nr. 109-5395), Lietuvos mokslo taryba parengė nacionalinių mokslo programų „Link ateities...
Data 2014-04-02 Kategorija Vieši svarstymai
Parengti naujų nacionalinių mokslo programų „Gerovės visuomenė“ ir „Modernybė Lietuvoje“ projektai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 patvirtinus nacionalinių mokslo programų sąrašą (Žin., 2013, Nr. 109-5395), Lietuvos mokslo taryba parengė nacionalinių mokslo programų „Gerovės visuomenė“ ir...
Data 2013-11-19 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo projektas
Lietuvos mokslo taryba parengė Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo projektą ir teikia jį iki 2013 m. gruodžio 8 d. (įskaitytinai)apsvarstyti akademinei bendruomenei.
Data 2013-04-08 Kategorija Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į kontrolieriaus pareigas sąrašas (trečiasis konkursas)
Trečiasis konkursas kandidatui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrinkti paskelbtas po to, kai 2011 ir 2012 metų atrankose nė vienas kandidatas negavo reikiamo Tarybos narių balsų skaičiaus. Pagal konkursui gautus...
Data 2012-04-26 Kategorija Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sąrašas (antrasis konkursas)
Antrasis konkursas kandidatui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrinkti paskelbtas po to, kai 2011 metų gruodį vykusiame Tarybos svarstyme nė vienas kandidatas negavo reikiamo balsų skaičiaus. Pagal antrajam konkursui...
Data 2011-11-07 Kategorija Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į kontrolieriaus pareigas sąrašą
Lietuvos mokslo taryba vykdo kandidatų į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius konkursą. Konkursas paskelbtas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais ir Lietuvos mokslo...
1 2 3