Pradžia EN

Vieši svarstymai

2014-04-15 Vieši svarstymai
Parengti naujų nacionalinių mokslo programų „Link ateities technologijų“, „Sveikas senėjimas“ ir „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 patvirtinus nacionalinių mokslo programų sąrašą (Žin., 2013, Nr. 109-5395), Lietuvos mokslo taryba parengė nacionalinių mokslo programų „Link ateities...
2014-04-02 Vieši svarstymai
Parengti naujų nacionalinių mokslo programų „Gerovės visuomenė“ ir „Modernybė Lietuvoje“ projektai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-949 patvirtinus nacionalinių mokslo programų sąrašą (Žin., 2013, Nr. 109-5395), Lietuvos mokslo taryba parengė nacionalinių mokslo programų „Gerovės visuomenė“ ir...
2013-11-19 Vieši svarstymai
Parengtas Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo projektas
Lietuvos mokslo taryba parengė Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo projektą ir teikia jį iki 2013 m. gruodžio 8 d. (įskaitytinai)apsvarstyti akademinei bendruomenei.
2013-04-08 Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į kontrolieriaus pareigas sąrašas (trečiasis konkursas)
Trečiasis konkursas kandidatui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrinkti paskelbtas po to, kai 2011 ir 2012 metų atrankose nė vienas kandidatas negavo reikiamo Tarybos narių balsų skaičiaus. Pagal konkursui gautus...
2012-04-26 Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius sąrašas (antrasis konkursas)
Antrasis konkursas kandidatui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas atrinkti paskelbtas po to, kai 2011 metų gruodį vykusiame Tarybos svarstyme nė vienas kandidatas negavo reikiamo balsų skaičiaus. Pagal antrajam konkursui...
2011-11-07 Vieši svarstymai
Sudarytas kandidatų į kontrolieriaus pareigas sąrašą
Lietuvos mokslo taryba vykdo kandidatų į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius konkursą. Konkursas paskelbtas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais ir Lietuvos mokslo...
1 2 3