Pradžia EN

Vieši svarstymai

Data 2019-03-26 Kategorija Tarybos naujienos
Atnaujinamas Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti pasiūlymus Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo projektui (toliau – Aprašas). Aprašo atnaujinimo tikslas – stiprinti kokybinius...
Data 2018-04-05 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Kviečiame institucijas iki 2018 m. gegužės 7...
Data 2018-01-19 Kategorija Tarybos naujienos
Dviejų NMP apžvalgose pristatomi pirmieji programų „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumo“ ir „Link ateities technologijų“ moksliniai tyrimai ir jų rezultatai
Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti, kaip vykdomos nacionalinės mokslo programos (NMP) „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ ir „Link ateities technologijų“. Šių NMP apžvalgose pristatomi pirmieji vykdyti ir tęsiami moksliniai...
Data 2018-01-18 Kategorija Tarybos naujienos
Parengta nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ tarpinė ataskaita
Lietuvos mokslo taryba pristato nacionalinės mokslo programos (NMP) „Gerovės visuomenė“ tarpinės ataskaitos projektą. Programai įgyvendinti 2015–2020 metais numatyti 3 uždaviniai, pagal juos atlikta 12 mokslinių tyrimų, 11 dar tęsiama.
Data 2017-10-31 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Paskelbtas individualių programos „Horizontas 2020“ MTEP projektų vykdymui ES fondų lėšomis skirtas finansavimo sąlygų aprašo projektas
Švietimo ir mokslo ministerija Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos portale www.esinvesticijos.lt paskelbė 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų,...
Data 2017-10-16 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (3 keitimo projektas)
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslo...
Data 2017-05-23 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslo...
Data 2016-05-05 Kategorija Vieši svarstymai
Parengtas programos „Sveikas ir saugus maistas“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Sveikas ir saugus maistas“, vykdytos 2011–2015...
Data 2016-02-05 Kategorija Vieši svarstymai
Skelbiamos konsultacijos dėl atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gairių projekto – iki vasario 17 d.
Lietuvos mokslo taryba rengia atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gaires ir kviečia mokslo bendruomenę išsakyti pastabas bei pasiūlymus.
Data 2015-11-20 Kategorija Tarybos naujienos
Rengiami siūlymai dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos
Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti siūlymus dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (2015-02-05 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-79 redakcija).
1 2 3