Pradžia EN

Vieši svarstymai

2017-10-31 Pareiškėjams ir vykdytojams
Paskelbtas individualių programos „Horizontas 2020“ MTEP projektų vykdymui ES fondų lėšomis skirtas finansavimo sąlygų aprašo projektas
Švietimo ir mokslo ministerija Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos portale www.esinvesticijos.lt paskelbė 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų,...
2017-10-16 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (3 keitimo projektas)
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslo...
2017-05-23 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų minimalių kvalifikacinių pareiginių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslo...
2016-05-05 Vieši svarstymai
Parengtas programos „Sveikas ir saugus maistas“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Sveikas ir saugus maistas“, vykdytos 2011–2015...
2016-02-05 Vieši svarstymai
Skelbiamos konsultacijos dėl atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gairių projekto – iki vasario 17 d.
Lietuvos mokslo taryba rengia atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų gaires ir kviečia mokslo bendruomenę išsakyti pastabas bei pasiūlymus.
2015-11-20 Tarybos naujienos
Rengiami siūlymai dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos
Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti siūlymus dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (2015-02-05 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-79 redakcija).
2015-09-14 Vieši svarstymai
Parengtas programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“, vykdytos...
2015-05-07 Vieši svarstymai
Parengtas programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ baigiamosios ataskaitos projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus...
2015-05-07 Vieši svarstymai
Parengtas programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Lėtinės neinfekcinės ligos“, vykdytos 2010–2014...
2015-05-07 Vieši svarstymai
Parengtas programos „Ateities energetika“ baigiamosios ataskaitas projektas
Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtintais Nacionalinių mokslo programų nuostatais (2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 731), skelbia nacionalinės mokslo programos (NMP) „Ateities energetika“, vykdytos 2010–2014 metais,...
1 2 3