Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba kviečia siūlyti lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptis, aktualias 2021–2030 metais

Data 2019-09-25 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba inicijuoja lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros krypčių atnaujinimą ir kviečia mokslo bendruomenę siūlyti lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptis, kurios būtų aktualios 2021–2030 metais. Atnaujintos lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptys artimiausią dešimtmetį turėtų tapti orientyru mokslo politikai formuoti ir jos įgyvendinimo priemonėms numatyti.

Inicijuodama lituanistikos – valstybės prioritetinių tyrimų lauko – mokslinių tyrimų krypčių atnaujinimą, Taryba siekia išgryninti Lietuvos valstybei ir visuomenei aktualias problemas bei užtikrinti joms spręsti reikalingų mokslinių tyrimų plėtrą, kad lituanistikos tyrimai veiksmingai prisidėtų prie Lietuvos valstybės pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymo bei lituanistinio paveldo išsaugojimo. Svarbu, kad lituanistika stiprėtų ir kaip integrali pasaulinio humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso dalis.

Apibendrinusi gautus siūlymus, Taryba kreipsis į LR Vyriausybę, kad būtų atnaujintos jos 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ patvirtintos lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptys.

Pasiūlymų dėl lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros krypčių laukiama iki gruodžio 2 d. e. paštu lietuvosmokslotaryba@lmt.lt.