Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą

2018-04-05 Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Dokumentas parengtas atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijų bei kitų suinteresuotų asmenų pateiktus siūlymus dėl Aprašo keitimo projekto paskutinės redakcijos, parengtos 2017 m. spalio mėnesį.

Kviečiame institucijas iki 2018 m. gegužės 7 d. (įskaitytinai) teikti siūlymus dėl atnaujinto Aprašo keitimo projekto e. p. info@lmt.lt.

Atnaujintas Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d. Aprašo keitimo projektas pradėtas rengti atnaujinus Mokslo ir studijų įstatymą ir Mokslo doktorantūros nuostatus.