Pradžia EN

Vieši svarstymai

2022-03-31 Tarybos naujienos
Inicijuojama priemonė „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“, laukiame siūlymų dėl priemonės projekto
Lietuvos mokslo taryba inicijuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) konkursinę priemonę „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“. Kviečiame šios...
2020-05-25 Tarybos naujienos
Parengtas prioritetinių lituanistikos mokslinių tyrimų temų sąrašas
Tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas kartu su Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupe apibendrino gautus siūlymus ir parengė atnaujintą prioritetinių lituanistikos mokslinių tyrimų temų...
2019-09-25 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba kviečia siūlyti lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptis, aktualias 2021–2030 metais
Lietuvos mokslo taryba inicijuoja lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros krypčių atnaujinimą ir kviečia mokslo bendruomenę siūlyti lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros kryptis, kurios būtų aktualios 2021–2030 metais. Atnaujintos lituanistikos...
2019-04-30 Tarybos naujienos
Pristatoma nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ tarpinė 2016–2018 metų ataskaita
Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti su nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ vykdymu – šios programos vykdymo grupė parengė tarpinę ataskaitą, kurioje pristatomi 2016–2018 metais atlikti moksliniai tyrimai, kokius...
2019-04-18 Tarybos naujienos
Pristatoma Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos tarpinė 2016–2018 metų ataskaita
Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti su Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymu – parengta tarpinė ataskaita, kurioje pristatomi 2016–2018 metais vykdyti kvietimai, atlikti moksliniai tyrimai bei jų...
2019-04-02 Tarybos naujienos
Pristatomos dviejų nacionalinių mokslo programų tarpinės 2015–2018 metų ataskaitos
Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti su nacionalinių mokslo programų (NMP) „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ ir „Sveikas senėjimas“ vykdymu – parengtos šių programų tarpinės ataskaitos, kuriose pristatomi 2015–2018 metais atlikti...
2019-03-26 Tarybos naujienos
Atnaujinamas Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas
Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti pasiūlymus Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo projektui (toliau – Aprašas). Aprašo atnaujinimo tikslas – stiprinti kokybinius...
2018-04-05 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą
Lietuvos mokslo taryba atnaujino Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo keitimo projektą (toliau – Aprašo keitimo projektas). Kviečiame institucijas iki 2018 m. gegužės 7...
2018-01-19 Tarybos naujienos
Dviejų NMP apžvalgose pristatomi pirmieji programų „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumo“ ir „Link ateities technologijų“ moksliniai tyrimai ir jų rezultatai
Lietuvos mokslo taryba kviečia susipažinti, kaip vykdomos nacionalinės mokslo programos (NMP) „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ ir „Link ateities technologijų“. Šių NMP apžvalgose pristatomi pirmieji vykdyti ir tęsiami moksliniai...
2018-01-18 Tarybos naujienos
Parengta nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ tarpinė ataskaita
Lietuvos mokslo taryba pristato nacionalinės mokslo programos (NMP) „Gerovės visuomenė“ tarpinės ataskaitos projektą. Programai įgyvendinti 2015–2020 metais numatyti 3 uždaviniai, pagal juos atlikta 12 mokslinių tyrimų, 11 dar tęsiama.
1 2 3