Pradžia EN

Analizės, studijos, tyrimai

Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo praktikos ir pasiektos pažangos įvertinimas

Parengta 2022 m.

Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose poveikio analizė

Parengta 2021 m.

Mokslininkų grupių projektų I–VII kvietimų (ex post) vertinimas

Parengta 2020 m.

Lietuvos nacionalinių mokslo programų (2010–2015 m.) paskesnis poveikio vertinimas

Parengta 2019 m.

Technologinės plėtros priemonės (2012 m. ir 2015 m. kvietimų) įžvalgos. Priemonės paskesnysis (ex post) vertinimas

Parengta 2017 m.

2012–2014 metų institucijų vertinimo rezultatai. Neįskaityti mokslo straipsniai

Parengta 2016 m.

Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita 

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Studija „Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų institutų konsolidavimo ir plėtros galimybės“ 

Parengta 2009 m. Studijos pristatymas PPT

Studija „Aukštųjų mokyklų valdymo, kai jų aukščiausiosios institucijos – tarybos – daugumą sudaro socialiniai partneriai, modelio projektas“

Parengta 2005 m.