Pradžia EN

Analizės, studijos, tyrimai

2021 m. kvietimo Nr. 24 „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ paraiškų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašas

Parengta 2021 m.

Mokslininkų grupių projektų I–VII kvietimų (ex post) vertinimas

Parengta 2020 m.

Lietuvos nacionalinių mokslo programų (2010–2015 m.) paskesnis poveikio vertinimas

Parengta 2019 m.

Technologinės plėtros priemonės (2012 m. ir 2015 m. kvietimų) įžvalgos. Priemonės paskesnysis (ex post) vertinimas

Parengta 2017 m.

2012–2014 metų institucijų vertinimo rezultatai. Neįskaityti mokslo straipsniai

Parengta 2016 m.

Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita 

Parengta 2014 m. Ataskaitos priedas – pažymos forma

Studija „Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų institutų konsolidavimo ir plėtros galimybės“ 

Parengta 2009 m. Studijos pristatymas PPT

Studija „Aukštųjų mokyklų valdymo, kai jų aukščiausiosios institucijos – tarybos – daugumą sudaro socialiniai partneriai, modelio projektas“

Parengta 2005 m.