Pradžia EN

Trumpalaikiai tyrimai sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse

LR Vyriausybės 2021 m. vasario 3 d. nutarimu patvirtintame apraše „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis tikslingų finansuoti veiksmų ir projektų“ numatytas veiksmas „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ yra skirtas finansuoti skubius trumpalaikius mokslinius tyrimus, kurie padėtų spręsti COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse.

Projektai finansuojami surengus paraiškų konkursą atrinkti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir valstybinės sveikatos priežiūros įstaigų projektus pagal šiais moksliniais tyrimais suinteresuotų Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijų pateiktą 19 temų sąrašą.