Pradžia EN

Projektų rezultatai

 

Projekto pavadinimas, vadovas(-ė), sutarties Nr.

Mokslo sritis, kryptis(-ys)

Rezultatai ir paskelbimo data

Moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos COVID-19 infekcijos laboratorinei diagnostikai gerinti ir ligos eigai prognozuoti

Algirdas Utkus

S-COV-20-5

Gamtos mokslai:

 • Medicina
 • Biologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta: 2021-06-29

Covid-19 infekcija: genominiai ir klinikiniai aspektai

Astra Vitkauskienė

S-COV-20-24

Gamtos mokslai:

 • Medicina
 • Biologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta: 2021-06-29

Socialinė nelygybė ir jos rizikos pandemijos metu

Algis Krupavičius

S-COV-20-14

Socialiniai mokslai:

 • Sociologija
 • Politikos mokslai

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta: 2021-05-26

 

Sergančiųjų ūminiu miokardo infarktu pacientų diagnostikos ir gydymo algoritmai COVID infekcijos metu

Olivija Gustienė

S-COV-20-25

Gamtos mokslai:

 • Medicina

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta: 2021-05-26

Įmonių nemokumo tyrimo metodikos kūrimas ir taikymas su COVID-19 susijusiems padariniams Lietuvoje įvertinti

Valdonė Darškuvienė

S-COV-20-1

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika
 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu

Estela Daukšienė

S-COV-20-2

Socialiniai mokslai:

 • Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Pandeminio streso poveikio gyventojų vartojimo sprendimams kognityvinė analizė ir jo įtakos Lietuvos ekonomikai prognozė

Gerda Ana Melnik

S-COV-20-3

Socialiniai mokslai:

 • Psichologija

Gamtos mokslai:

 • Informatika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socio-ekonominių padarinių analizė

Olga Štikonienė

S-COV-20-4

Gamtos mokslai:

 • Matematika
 • Visuomenės sveikata

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Su COVID-19 susijusių ekonominės veiklos apribojimų ir valstybės intervencinių priemonių poveikio Klaipėdos regiono įmonėms efektyvumo vertinimas

Rasa Viederytė

S-COV-20-6

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika
 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Apsauginių kaukių tobulinimas ir gamybos technologijų pritaikymas Lietuvos tekstilės sektoriui galimų ekstremalių sąlygų atveju

Rimvydas Milašius

S-COV-20-7

Gamtos mokslai:

 • Medžiagų inžinerija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Solitoniniai sprendiniai stochastiniuose COVID-19 pandemijos modeliuose

Minvydas Ragulskis

S-COV-20-8

Gamtos mokslai:

 • Matematika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Lietuvos nekilnojamo turto rinkos pokyčių vertinimas ekonomikos šoko kontekste

Vaida Pilinkienė

S-COV-20-9

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Tinkamiausių Lietuvos sąlygomis greito poveikio žemės ūkio ekonominio atsparumo didinimo priemonių nustatymas COVID-19 pandemijos padarinių mažinimui

Tomas Baležentis

S-COV-20-10

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika
 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu

Roma Jusienė

S-COV-20-11

Socialiniai mokslai:

 • Psichologija
 • Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Psichosocialinio streso reakcijos į COVID-19 pandemiją ir tyrimais paremtos įveikos rekomendacijos

Evaldas Kazlauskas

S-COV-20-12

Socialiniai mokslai:

 • Psichologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas

Vitalis Nakrošis

S-COV-20-13

Socialiniai mokslai:

 • Politikos mokslai
 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 distreso termometras

Inesa Bunevičienė

S-COV-20-15

Socialiniai mokslai:

 • Komunikacija ir informacija

Gamtos mokslai:

 • Medicina

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Viešojo valdymo sprendimai ir jų tobulinimas COVID-19 sukeltai krizei įveikti Lietuvos savivaldybėse: sprendimo priemonės ir paslaugų teikimas

Remigijus Civinskas

S-COV-20-16

Socialiniai mokslai:

 • Politikos mokslai
 • Sociologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Socialinės politikos reakcijos į COVID-19 krizės pasekmes: nedarbo ir skurdo padėties analizė, tarptautinė patirtis ir rekomendacijos Lietuvai

Romas Lazutka

S-COV-20-17

Socialiniai mokslai:

 • Sociologija
 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Lietuvos įmonių finansinio atsparumo ekonominiam COVID – 19 šokui ir skirtingų ekonominių veiklų nuostolių vertinimas

Rytis Krušinskas

S-COV-20-18

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika
 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Antibakterinių vario dalelių sluoksnių gavimas ir jų pritaikymas ilgalaikio naudojimo apsaugos priemonėms

Remigijus Ivanauskas

S-COV-20-19

Gamtos mokslai:

 • Medžiagų inžinerija
 • Chemija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui

Algimantas Venčkauskas

S-COV-20-20

Gamtos mokslai:

 • Informatikos inžinerija

Socialiniai mokslai:

 • Edukologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 pandemijos poveikio finansų sistemai ir tvariam ekonomikos augimui, padarinių minimizavimo priemonių efektyvumo vertinimo modelis

Rasa Kanapickienė

S-COV-20-21

Socialiniai mokslai:

 • Ekonomika
 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Su COVID-19 pandemija susiję sveikatos priežiūros darbuotojų ir farmacijos specialistų darbo iššūkiai, psichologinė savijauta ir pagalbos poreikiai

Nida Žemaitienė

S-COV-20-22

Socialiniai mokslai:

 • Psichologija

Gamtos mokslai:

 • Visuomenės sveikata

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Organizacinės, ekonominės ir teisinės prielaidos optimizuoti psichologinę pagalbą ekstremaliomis aplinkybėmis dirbantiems specialistams

Tomas Davulis

S-COV-20-23

Socialiniai mokslai:

 • Teisė
 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės

Diana Janušauskienė

S-COV-20-26

Socialiniai mokslai:

 • Sociologija
 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai bei sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimui: kraujotakos sistemos ligų atvejo analizė

Giedrius Davidavičius

S-COV-20-27

Gamtos mokslai:

 • Medicina

Socialiniai mokslai:

 • Vadyba

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės saugumo ir žmogaus teisių paieška

Lyra Jakulevičienė

S-COV-20-28

Socialiniai mokslai:

 • Teisė
 • Ekonomika

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

Užimtumo pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje ir neigiamų pasekmių įveikimo priemonės COVID-19 pandemijos kontekste

Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

S-COV-20-29

Socialiniai mokslai:

 • Sociologija
 • Psichologija

Projekto ataskaitoje pateikta galutinių rezultatų santrauka

Paskelbta 2021-04-13

COVID-19 infekcija Lietuvoje: modeliavimas ir socioekonominių padarinių analizė
dr. Olga Štikonienė

S-COV-20-4

Gamtos mokslai

 • Matematika

COVID-19 infekcijos Lietuvoje prognozės

Atnaujinama nuolatos

Lietuvos ir kitų ES šalių narių atsakas į COVID-19 pandemiją: poveikis viešajai politikai ir ekstremalios situacijos valdymas (COPOVAL)

S-COV-20-13

Socialiniai mokslai

 • Politikos mokslai

COPOCAL projekto rezultatai

Paskelbta 2020 m.

COVID-19 pasekmės visuomenės saugumui: grėsmės ir naujos galimybės
dr. Diana Janušauskienė

S-COV-20-26

Socialiniai mokslai

 • Sociologija
 • Ekonomika

Apibendrinti 2020 m. liepos 24–31 d. atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos (CAWI) rezultatai

Parengta 2020-09-29

Vykdomi projektai ir jų santraukos skelbiamos Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade „Spektras“ (rasti galima pasirinkus bent šiuos du filtrus: ‚Valstybės užsakymai‘ (pasirenkant ‚Tyrimai, skirti parengti sprendimus dėl COVID-19 padarinių‘) ir ‚Vykdomi projektai‘).