Pradžia EN

Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ buvo vykdoma 2010–2014 metais. Programa buvo skirta gauti naujų mokslo žinių apie biologinių invazijų įtaką biologinių sistemų struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai išaiškinant fundamentinius ekosistemų ir jų komponentų prisitaikymo dėsningumus globalios kaitos sąlygomis ir kompleksiškai įvertinti ekosistemų būklę, biologinę įvairovę ir išteklių pokyčius vykstant globalioms biologinėms invazijoms ir rūšių arealų kaitai. Šių reiškinių tyrimai yra vieni informatyviausių nagrinėjant esminius ekosistemų ir jų komponentų funkcionavimo ir evoliucijos dėsningumus, būtinus Lietuvos ekosistemų raidai suprasti ir prognozuoti globalios kaitos sąlygomis.

Per penkerius metus programai skirta daugiau kaip 14,8 mln. Lt (4,3 mln. Eur), įgyvendinti 36 projektai, kuriuos vykdė virš 380 mokslininkų iš įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Įgyvendinant programą paskelbta virš 100 mokslo straipsnių įvairiuose periodiniuose akademiniuose leidiniuose, sukurta naujų metodų, pateikta rekomendacijų ir praktinių siūlymų, kaip spręsti tyrimuose išryškintas problemas. Programos vykdymo moksliniai rezultatai apibendrinti kasmetinėse programos ataskaitose.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: