Pradžia EN

DNR trumpalaikiai tyrimai sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse

Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ projektams LR Vyriausybė numatė beveik 7,9 mln. eurų. Ši priemonė skirta finansuoti skubius trumpalaikius mokslinius tyrimus, kurie padėtų spręsti COVID-19 pandemijos sukeltus iššūkius sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse.

Priemonei įgyvendinti numatytas vienas paraiškų konkursas atrinkti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir valstybinės sveikatos priežiūros įstaigų 11 mėnesių trukmės projektus pagal šiais moksliniais tyrimais suinteresuotų ministerijų pateiktą 19 temų sąrašą. Maksimali vieno projekto vertė – 0,4 mln. Eur.

Atkreipiame dėmesį į tai, jog LR Finansų ministerijai patikslinus Ateities ekonomikos DNR plane numatytų lėšų išmokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, kai kurios kvietimo nuostatos keičia Veiksmo įgyvendinimo koncepciją ar Veiksmo įgyvendinimo planą: projektai gali būti finansuojami tik sąskaitų apmokėjimo būdu, numatyti apribojimai bendram administravimo lėšų dydžiui ir pan. Išsamią lėšų išmokėjimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, atsižvelgiant į aktualius Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo pakeitimus, Lietuvos mokslo taryba parengs iki metų pabaigos.

 


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)