Pradžia EN

I kvietimo konkurso rezultatai

I paraiškų konkursui 2012 m. pateikti 58 mokslo ir studijų institucijų prašymai su ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų sutarčių kopijomis, iš jų: 4 – humanitarinių mokslų srityje, 3 – socialinių mokslų srityje, 7 – žemės ūkio mokslų srityje, 6- biomedicinos mokslų srityje, 38 – technologijos mokslų srityje, fizinių mokslų srityje – nepateikta.

Buvo vertinama, ar ūkio subjektų užsakyti darbai priskirtini mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams. Vertinant vadovautasi Frascati vadovu (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika, kuri siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams leidinyje „Frascati vadovas“ (2002)). Apie vertinamąsias išvadas mokslo ir studijų institucijos informuotos raštu.

Lėšų sumos, už kurias ūkio subjektų užsakyti mokslo ir studijų institucijoms darbai, pripažinti MTEP darbais, ir skatinamosios lėšos, pritarus Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetams, buvo patvirtintos pirmininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-124 ir yra šios:

Mokslo ir studijų institucija
Užsakytų darbų, pripažintų MTEP darbais,
lėšų suma, tūkst. Lt
Skiriamos skatinamosios lėšos, tūkst. lt
Žemės ūkio mokslai
Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai
A. Stulginskio universitetas 10 0 0 5,0
Fizinių ir technologijos mokslų centras 0 0 506,14 232,035*
Gamtos tyrimų centras 0 42,35   21,175
Inovatyvios medicinos centras 0 70 0 35,0
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras 63,094 0 0 31,547
Lietuvos energetikos institutas 0 0 89,161 44,5
Lietuvos kūno kultūros akademija 0 5 0 2,5
Kauno technologijos universitetas 0 0 577,54 288,195
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 0 0 1313,947 655,65
Vilniaus universitetas 0 0 26,517 13,09
Iš viso mokslo srityje: 73,094 117,35 2513,005 1328,692*

Apskaičiuojant skatinimo lėšas mokslo ir studijų institucijoms buvo nustatyti šie koeficientai: žemės ūkio mokslų srityje – 0,5; biomedicinos mokslų srityje – 0,5; technologijos mokslų srityje – 0,499.

 

* – Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) pateikta informacija, kad užsakovo iniciatyva nutraukta FTMC sutartis, pagal kurią užsakyti darbai buvo pripažinti MTEP darbais ir FTMC buvo skirta 20 530,00 Lt skatinamųjų lėšų, ir FTMC prašymu atitinkama suma sumažinti MTEP skiriamą finansavimą, sumažintos FTMC skiriamos skatinamosios lėšos.