Pradžia EN

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

Teminės srities „Mokslinių tyrimų infrastruktūros” (angl. Research Infrastructures, including e-infrastructures) tikslas – aprūpinti Europą pasaulinio lygio infrastruktūromis (įskaitant e-infrastruktūrą), reikalingas tyrėjų bendriuomenėms tyrimams vykdyti ir spartinti inovacijas, kuriomis galėtų naudotis tyrėjai ir mokslininkai Europoje ir už jos ribų. Siekiama sustiprinti tyrimų infrastruktūrų potencialą paremiant mokslo pažangą ir inovacijas ir įgalinant atvirą ir aukštos kokybės mokslą.

Norite sužinoti daugiau – susiekite su šios srities NCP Aiga Jonele, tel. 8 608 90667, e. p. aiga.jonele@lmt.lt.

Naudinga informacija:

Atstovas „Europos horizonto“ komitete:

Ekspertai „Europos horizonto“ komitete: