Pradžia EN

HOP-ON finansavimo modelis

Stiprinti mokslo ir inovacijų projektų įgyvendinimo kompetencijas Lietuva nuo šiol gali ir įsitraukdama į jau vykdomus „Europos horizonto“ projektus. Pristatoma nauja Europos Komisijos (EK) finansavimo priemonė HOP-ON.

HOP-ON modelis yra viena ir daugelio galimybių plėtros (angl. widening) šalims – prie Europos Sąjungos po 2004 metų prisijungusioms šalims – kelti savo mokslo ir inovacijų lygį. Šia priemone gali pasinaudoti tyrėjai ir verslininkai, siekiantys sustiprinti darbo tarptautiniuose mokslo ir inovacijų projektuose kompetencijas, pavyzdžiui, vadovavimas moksliniam tyrimui, rezultatų sklaida ar kompetencijų panaudojimas, ir sėkmingiau dalyvauti „Europos horizonto“ paraiškų konkursuose.

Pasinaudojant HOP-ON finansavimu galima jungtis prie vykdomų „Europos horizonto“ antrai veiklos sričiai (angl. pillar) priskirtų veiksmų grupių (sveikata; kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė; saugi visuomenė; skaitmeninės technologijos, pramonė ir kosmosas; klimatas, energija ir mobilumas; maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka) ir Europos inovacijų tarybos „Pathfinder“ projektų. „Europos horizonto“ struktūra.

Projektų, prie kurių galima jungtis sąrašas.

Informaciją apie HOP-ON teikia NCP Aurelija Povilaikė, tel. 8 608 90639, e. p. aurelija.povilaike@lmt.lt.