Pradžia EN

Europos inovacijų ekosistemos (EIE)

Europos Inovacijų Ekosistemos (angl. European Innovation Ecosystem) programa siekiama sukurti labiau susietas ir veiksmingesnes inovacijų ekosistemas, kurios padėtų didinti įmonių mastą ir inovacijų dėka skatintų spręsti svarbius visuomeninius iššūkius. Europos Inovacijų Ekosistemos programos remiamos veiklos papildo Europos Inovacijų Tarybos (EIC) ir Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) vykdomus veiksmus, programos "Horizon Europe" veiklą, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens ir kt. iniciatyvas.

Planuojami šie kvietimai teikti paraiškas, kurių pradžios data – 2023 m. birželio 8 d., o galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2023 m. rugsėjo 21 d:

Planuojama finansuoti iš viso 4 projektus (vienam projektui planuojama skirti suma – 1 mln. EUR).Pareiškėjai turėtų nustatyti sritis, kuriose būtų galimas novatoriškų sprendimų atsiradimas, sukurti eksperimentinę erdvę, įgyvendinti veiksmų planą ir nustatyti teisines, reguliavimo, fiskalines, technines bei veiklos prielaidas ar kliūtis, padedančias politikos formuotojams skatinti tolesnes inovacijas.

Planuojama finansuoti iš viso 4 projektus (vienam projektui planuojama skirti suma – 1 mln. EUR)
Specializuotų konsultavimo paslaugų teikėjai turėtų turėti specializuotų žinių savo sektoriuje, išmanyti rinkos galimybes, viešųjų pirkimų procedūras, turėti techninį pasirengimą ir ryšių su inovatyviomis MVĮ ir pradedančiosiomis įmonėmis. Jie taip pat turėtų žinoti apie EIC ir EIT, taip pat kitus ES ir nacionalinius tinklus (Enterprise Europe Network, Startup Europe ir kt.).