Pradžia EN

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

Strateginis tikslas. Strateginis tikslas – gerinti Europos gyventojų sveikatą viso gyvenimo laikotarpiu bei užtikrinti jų gerovę, sprendžiant senėjančios Europos visuomenės problemas, kovojant su infekcinėmis ir neinfekcinėmis ligomis, užtikrinant Europos sveikatos priežiūros sistemų tvarumą bei vienodą prieinamumą jos piliečiams, taip pat padėti įveikti ekonominę krizę.

Tematika. Pagrindinis dėmesys skiriamas šioms sritims: 

 • sveikatą apibrėžiančių veiksnių išmanymui (įskaitant su aplinka ir klimatu susijusius veiksnius), sveikos gyvensenos skatinimui ir ligų prevencijai, ligų supratimui ir diagnozės gerinimui;
 • veiksmingų ligų diagnostikos programų kūrimui ir polinkio susirgti tam tikromis ligomis vertinimo tobulinimui; stebėsenos ir pasirengimo gerinimui;
 • kokybiškesnių vakcinų kūrimui;
 • in–silico metodų taikymui siekiant pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą;
 • ligų gydymui;
 • žinių perkėlimui į klinikinę praktiką ir inovacijų veiklą;
 • tinkamesnis sveikatos duomenų naudojimui;
 • aktyvų, savarankišką gyvenimą užtikrinančių priemonių kūrimui;
 • integruotosios priežiūros skatinimui;
 • mokslinių priemonių ir metodų gerinimas sveikatos politikos formavimui ir reglamentavimui;
 • sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo ir efektyvumo optimizavimui bei prieinamumo didinimui, remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat gerosios praktikos, naujoviškų technologijų ir metodų sklaida.

I-asis socialinis iššūkis siejasi su kitomis Europos Sąjungos iniciatyvomis: „Inovatyvios medicinos iniciatyva (Innovative Medicines Initiative – IMI2“, Europos ir besivystančių šalių klinikinių tyrimų partneryste (European and developing countries clinical trials partnership – EDCTP), jungtine programa „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ (Ambient Assisted Living – AAL).  Iššūkio „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ tematikos atitinka Europos inovacijų partnerystės „Aktyvus ir sveikas senėjimas“ (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing – EIP-AHA) prioritetus.

Kvietimai teikti paraiškas

Biudžetas. 7,44 mlrd. eurų 

Viešo ir privataus sektoriaus H2020 partnerystė: Inovatyvios medicinos iniciatyva (Innovative Medicines Initiative – IMI)

IMI yra didžiausia Europos privačiojo sektoriaus, atstovaujamo Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) ir viešojo sektoriaus, atstovaujamo Europos Komisijos, iniciatyva, kurios tikslas paskatinti saugesnių ir geresnių vaistų kūrimą.

Nuo 2014 m. prasidėjo naujasis iniciatyvos etapas – IMI-2, truksiantis 10 metų. Bendras programos biudžetas – 3,276 mlrd. eurų. IMI 2 viešojo sektoriaus lėšos – 1,638 mlrd. EUR yra skiriamos iš socialinio iššūkio „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ biudžeto. 1,425 mlrd. EUR skirs EFPIA, dar 213 mln. EUR  –  gyvybės srities pramonė.

IMI2 finansuoja mokslinių tyrimų projektus ir tinklus, siekiant paskatinti Europos biofarmacijos pramonės inovatyvumą kuriant naujos kartos vakcinas, vaistus ir diagnostiką.

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos  

Nacionaliniai atstovai (NCP):

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020„ komitete: