Pradžia EN

Marie Sklodowska Curie veiklos

Marie Sklodowska Curie veiklos (MSCA) skirtosaukštos kokybės inovatyviam tyrėjų lavinimui, patraukios karjeros galimybėms užtikrinti bei apsikeitimui žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų mobilumą.

Bendri MSCA finansavimo principai:

  • Finansuojami visų sričių moksliniai tyrimai ir inovacijos
  • Tyrimų objektus ar temas renkasi patys tyrėjai (principas „iš apačios į viršų“)
  • Mokslinių tyrimai bei lavinimo programos numato darbo ir mokymų galimybę tiek akademiniame tiek ir neakademiniame sektoriuose
  • Projektų vykdymo metu būtinas jo vykdytojų išvykimas į taptautines stažuotes
  • MSCA skatina atvirą prieigą prie mokslinių publikacijų, etikos principų laikymąsi ir mokslinį sąžiningumą. 

Programos biudžetas – 6,162 mlrd. eurų.

Kas gali gauti finansavimą?   MSCA finansuojami visų karjeros tarpsnių tyrėjai – nuo doktorantų iki patyrusių mokslininkų, ir skatinamas tarpvalstybinis, tarpsektorinis ir tarpdisciplininis mobilumas. MSCA finansuoja mokslinius tyrimus vykdančias organizacijas (universitetus, mokslinių tyrimų centrus ir įmones) ir skatina siųsti savo tyrėjus į tarptautines stažuotes bei priimti talentingus užsienio tyrėjus ir kurti strategines partnerystes su geriausiomis pasaulio institucijomis.

MSCA veiklų tipai ir kvietimų teikti paraiškas kalendorius

MSCA finansavimo schemų kvietimai teikti paraiškas skelbiami ir paraiškos priimamos  Finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and tenders opportunities portal).

MSCA finansavimo schema
Kvietimo identifikacinis Nr.
Paraiškos priimamos nuo
Paraiškos priimamos iki

Inovatyvūs lavinimo tinklai

MSCA-ITN-2020

2019-09-12

2020-01-14

Individualios stipendijos

MSCA-IF-2020

2020-04-08

2020-09-29

Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai

MSCA-RISE-2020

2019-12-05

2020-05-12

Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas

MSCA-COFUND-2020

2020-04-08

2020-09-29

Tyrėjų naktis

MSCA-NIGHT-2020

2019-10-08

2020-01-09

Naudingos nuorodos

Nacionalinis atstovas (NCP) 

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete 

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: