Pradžia EN

Konkursų rezultatai

Su administracinės patikros rezultatais ir paraiškų galutiniais ekspertiniais vertinimais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

2022 m. konkurso rezultatai

Bendrų Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų 2022 m. kvietimo konkursui buvo pateikta 13 projektų paraiškų (12 mokslo ir 1 sklaidos). Visos 2022 m. pateiktos paraiškos yra GTM sričių - sąrašas.

Remiantis ekspertinio vertinimo išvadomis abejose šalyse ir vadovaujantis bendru sutarimu su Japonijos mokslo skatinimo organizacija (JSPS), nuspręsta finansuoti 2 bendrus Lietuvos-Japonijos mokslo projektus: sąrašas.

2021 m. konkurso rezultatai

Bendrų Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų 2021 m. kvietimo konkursui buvo pateikta 17 mokslo ir sklaidos projektų paraiškų, iš kurių 15 – GTM, 2 – HSM sričių paraiškos. 15 paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus: sąrašas.

Remiantis ekspertinio vertinimo rezultatais ir bendru sutarimu su Japonijos mokslo skatinimo organizacija (JSPS), nuspręsta finansuoti 2 bendrus Lietuvos-Japonijos mokslo projektus: sąrašas.

2020 m. konkurso rezultatai

Bendrų Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų 2020 m. kvietimo konkursui buvo pateikta 19 mokslo projektų paraiškų, iš kurių 16 – GTM, 3 – HSM sričių paraiškos. 18 paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus: sąrašas.

Remiantis ekspertinio vertinimo išvadomis ir bendru sutarimu su Japonijos mokslo skatinimo organizacija (JSPS), nuspręsta finansuoti 2 bendrus Lietuvos-Japonijos mokslo projektus: sąrašas.

2019 m. konkurso rezultatai

Bendrų Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų 2019 m. kvietimo konkursui buvo pateikta 14 paraiškų, iš kurių 12 – GTM, 2 – HSM sričių paraiškos. 12 paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus: sąrašas.

Remiantis ekspertinio vertinimo išvadomis ir bendru sutarimu su Japonijos mokslo skatinimo organizacija (JSPS), nuspręsta finansuoti 3 bendrus Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektus: sąrašas.

2018 m. konkurso rezultatai

Bendrų Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektų 2018 m. kvietimo konkursui buvo pateikta 18 paraiškų, iš kurių 15 – GTM, 3 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Atlikus ekspertinį vertinimą bei atsižvelgus į JSPS skirtą finansavimą Japonijoje, nuspręsta finansuoti 3 bendrus Lietuvos-Japonijos mokslo ir sklaidos projektus. Sąrašas.

2017 m. konkurso rezultatai

Lietuvos–Japonijos bendrų mokslo ir sklaidos projektų 2017 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 14 paraiškų, iš kurių 12 – GTM, 2 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Atlikus ekspertinį vertinimą bei atsižvelgus į Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (JSPS, angl. Japan Society for the Promotion of Science) skirtą finansavimą Japonijoje, nuspręsta finansuoti 2 bendrus Lietuvos - Japonijos projektus.

2016 m. konkurso rezultatai

Lietuvos–Japonijos 2016 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 10 paraiškų, iš kurių 6 – GTM, 4 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Atlikus ekspertinį vertinimą bei atsižvelgus į JSPS skirtą finansavimą Japonijoje, nuspręsta finansuoti 3 bendrus Lietuvos–Japonijos mokslo projektus.

2015 m. konkurso rezultatai

Lietuvos–Japonijos 2015 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 18 paraiškų, iš kurių 11 – GTM, 7 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. 

Atlikus ekspertinį vertinimą bei atsižvelgus į JSPS skirtą finansavimą Japonijoje, nuspręsta finansuoti 3 bendrus Lietuvos–Japonijos mokslo projektus.

2014 m. konkurso rezultatai

Lietuvos–Japonijos 2014 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 23 paraiškos, iš kurių 18 – GTM, 5 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt/, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Ekspertiniam vertinimui buvo teiktos 22 paraiškos. Finansuoti nuspręsta 5 Lietuvos–Japonijos mokslo projektus.