Pradžia EN

Europos Komisijos nacionalinių atstovų tinklas (NCP)

Europos Komisija sukurtas nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points, NCP) tinklas apima visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat asocijuotas programos „Horizontas 2020“ šalis. Šalyse NCP tinklus sudaro „Horizonto 2020“ teminių sričių NCP, teikantys kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.

Lietuvoje „Horizonto 2020“ NCP veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) ir Lietuvos inovacijų centras (LIC). Lietuvos NCP tinklą koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija (NCP koordinatorė – Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja dr. Zita Duchovskienė, tel. (8 5) 219 1220, e. p. Zita.Duchovskiene@smm.lt)

Lietuvos mokslo taryba administruojamų „Horizonto 2020“ teminių sričių NCP:

„Horizonto 2020“ sritis

NCP funkcijas vykdantis darbuotojas
Europos mokslo taryba

Dr. Saulius Marcinkonis

e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, tel. 8 676 17 256

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Laura Kostelnickienė

e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lttel. 8 676 17 398

Jungtinis tyrimų centras
Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

Dr. Viktoras Mongirdas

e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. 8 676 19 613

Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika*

Dr. Saulius Marcinkonis

e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt, tel. 8 676 17 256

Marie Sklodowska-Curie veiklos

Dr. Viktoras Mongirdas

e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt, tel. 8 676 19 613

Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

Asta Aleksandravičienė

e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt, tel. 8 676 18 297

Mokslinių tyrimų infrastruktūra

Asta Aleksandravičienė

e. p.asta.aleksandraviciene@lmt.lt, tel. 8 676 18 297

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

Dr. Živilė Ruželė

e. p. zivile.ruzele@lmt.lt, tel. 8 676 14 383

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė
H2020 teisės klausimai*

Vaida Miškinytė

e. p. vaida.miskinyte@lmt.lt, tel. 8 676 15 622

*– Alternatyvus NCP