Pradžia EN

Patiriamieji etikos srities eksperimentai mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančiose organizacijose projektas (PRO-Ethics)

2020–2024 m. Lietuvos mokslo taryba (LMT) vykdo projektą „Patiriamieji etikos srities eksperimentai mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančiose organizacijose (PRO-Ethics)“ (angl. Participatory Real Life Experiments in Research and Innovation Funding Organisations on Ethics“), kurio tikslas – sukurti ir išbandyti etikos pagrindus apimančius principus, gaires, vertinimo kriterijus, gerąją praktiką bei norminę aplinką ir piliečių įsitraukimą, nepažeidžiant etikos, teisingumo, skaidrumo, lyčių lygybės, privatumo ir tvarumo principų.

Šiuo projektu siekiama sukurti, išbandyti ir skatinti išsamią etikos sistemą, kuri padėtų vykdyti tinkamesnę, sąžiningesnę ir veiksmingesnę inovacinę veiklą.

Diegdami atviras mokslinių tyrimų ir inovacijų konfigūracijas, inovatoriai gali kaupti papildomas žinias apie piliečių, viešųjų ir pusiau viešųjų įstaigų, NVO, verslų poreikius ir norus, ir tokiu būdu sugebėti į juos atsakyti per naujus produktus ir procesus. Tačiau būdai, kaip tai daroma, kaip tai grindžiama teisinėmis ir reguliavimo sistemomis ir kokiu mastu atsižvelgiama į etikos klausimus, įvairiose šalyse ir kontekstuose labai skiriasi. Be to, dėl šių naujų inovacijų būdų kyla susirūpinimas, susijęs su dalyvaujančių netradicinių suinteresuotų subjektų (pvz., piliečių) apsauga ir galimu jų naudojimu. Todėl „PRO-Ethics“ rengia etikos sistemą su principais, gairėmis, vertinimo kriterijais, gerąja patirtimi ir pasiūlymais dėl aplinkos reglamentavimo, kaip tinkamai įgyvendinti piliečių dalyvavimą, nepažeidžiant etinių sąžiningumo, skaidrumo, lyčių, privatumo ir tvarumo principų.

Projekto tikslas:

 • Surinkti ir susisteminti piliečių poreikius, kad būtų pagerinta prieiga ir išvengta technologinė atskirtis.
 • Sukurti sąžiningus ir lyčių lygybe pagrįstus sąveikos būdus, atsižvelgiant į struktūras, taisykles ir priemones (įskaitant ir IT priemones).
 • Išbandyti naujas dalyvavimo konfigūracijas trijuose RFO veiklos lygmenyse: projekto finansavimo, strategijos sukūrimo ir vertinimo.
 • Užtikrinti, kad sukurta sistema būtų plačiai taikoma visoje Europos Sąjungoje.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ „Mokslas su visuomene ir visuomenei“ kvietimo lėšomis „H2020-SwafS-2018–2020“ lėšomis.

„PRO-Ethics“ vienija mokslinius tyrimus finansuojančias Europos institucijas.

Bendras projekto biudžetas – 2987933,75 Eur, LMT skirta biudžeto dalis – 62 250 tūkst. Eur

Projekto partneriai:

 1. ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH (Austrija)
 2. FONDEN TEKNOLOGIRADET (Danija)
 3. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Olandija)
 4. FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES (Prancūzija)
 5. NESTA (Didžioji Britanija)
 6. ASSOCIATION D'EUREKA (Belgija)
 7. EUREC OFFICE GUG (Vokietija)
 8. Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (Belgija)
 9. NORGES FORSKNINGSRAD (Norvegija)
 10. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (Ispanija)
 11. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Čekija)
 12. OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT MBH (Austrija)
 13. VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH (Vokietija)
 14. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (Rumunija)
 15. Lietuvos mokslo taryba (Lietuva)

Daugiau apie projektą rasite PRO-Ethics internetiniame puslapyje.