Pradžia EN

Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra)

Valstybė finansuoja doktorantūros vietas siekdama stiprinti tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, į doktorantūrą pritraukti daugiau kvalifikuotų specialistų ir plėtoti MTEP atsižvelgiant į Lietuvos ūkio poreikius. Jaunieji mokslininkai doktorantūroje mokosi gebėti spręsti aktualias mokslo problemas, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, sėkmingai integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, išsiugdyti darbo rinkai reikalingus įgūdžius bei gebėjimus, padėsiančius jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

Lietuvos mokslo taryba rengia Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkursą LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir terminais skelbti paraiškų konkursą bei pateikti finansuotinų doktorantūros vietų sąrašus (LR mokslo ir studijų įstatymas).

Konkursas vyksta dviem etapais. Pirmojo etapo metu teikiamos doktorantūrų temos, siūlymus gali teikti ministerijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos.  Antrame etape doktorantūros teisę turinčios mokslo ir studijų institucijos bei šios institucijos kartu su šios teisės neturinčiomis institucijomis ar įmonėmis, suinteresuotomis mokslinių tyrimų plėtra ir tyrėjų rengimu joms aktualiose srityse, konkuruoja dėl doktorantūros vietų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino preliminarų doktorantūros vietų skaičių – 70, iš jų rekomenduojama doktorantūrai su įmonėmis, įstaigomis organizacijomis, vykdančiomis doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP, skirti 15 vietų, likusias vietas mokslo ir studijų institucijoms preliminariai paskirstyti taip:  humanitariniams mokslams – 5, socialiniams mokslams – 7, gamtos mokslams –  15, technologijos mokslams – 11, medicinos ir sveikatos mokslams – 12,  žemės ūkio mokslams – 3, menams  – 2.

Šis paskirstymas gali būti siūlomas keisti Tarybos iniciatyva, įvertinus paraiškas doktorantūros vietoms užimti.