Pradžia EN

2019 metų kvietimo rezultatai

Kvietimui teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti iš viso buvo  pateiktos 68 paraiškos, visos iš jų atitiko administracinės patikros reikalavimus. Bendra prašoma paramos suma buvo 702 219 Eur.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl kvietimo teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti“. Juo skirta 393 853,96  eurų parama 55 mokslo renginiams – 34 tarptautiniams, 10 regioninių, 11 nacionalinių -  2019 metais organizuoti.

Finansuojamų paramos projektų sąrašas