Pradžia EN

2017 metų kvietimo rezultatai

Skelbiant 2017 metų kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams buvo numatyti du konkursai: Mokslo renginių ir Šimtmečio mokslo renginių (mokslo renginių, reikšmingų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui).

Iš viso buvo pateiktos 53 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų paraiškos gauti paramai mokslo renginiams organizuoti. Paramos mokslo renginiams skyrimo komisijos 2017 m. liepos 13 d. nutarimu iš viso bus paremti 37 mokslo renginiai:

Konkursai

Pateikta paraiškų

Prašoma lėšų, Eur

Remiama paraiškų

Skirta lėšų, Eur

Mokslo renginių

49

265 120,80

35

130 470,06

Šimtmečio mokslo renginių

4

11 144,60

2

4178,00

Iš viso:

53

276 265,40

37

134 648,06

Gautų paraiškų sąrašai

Remiamų mokslo renginių sąrašas

Paramą gavusioms mokslo ir studijų institucijoms paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsta informacija dėl sutarties sudarymo.