Pradžia EN

2014 metų konkursų rezultatai

Pagal 2014 metų I kvietimą buvo pateikta 418 paraiškų dėl paramos mokslinėms išvykoms.

Bendra prašoma paramos suma – 1 673 567,71 Lt. Paramos prašoma dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje, dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje. Visos konkursui pateiktos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Paraiškų pasiskirstymas pagal mokslų (meno) sričių grupes ir veiklas:

Grupė

Mokslinės išvykos tikslas

Paraiškų skaičius

Humanitariniai ir socialiniai mokslai, menai

 

dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

195

dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje

27

 

Iš viso:

222

Fiziniai, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslai

 

dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

180

dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje

16

 

Iš viso:

196

 

Paramos mokslinėms išvykoms skyrimo komisijos 2014 m. gegužės 12 d. nutarimu 121 mokslinėms išvykoms paskirta 498 613,77 litų. Proporcingai pateiktų paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų sričių tyrėjų mokslinėms išvykoms buvo skirta 282 098,13 Lt, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų – 216 515,64 Lt.

Finansuojamų išvykų pasiskirstymas pagal mokslų (meno) sričių grupes ir veiklas:

Grupė

Mokslinės išvykos tikslas

Paraiškų skaičius

Humanitariniai ir socialiniai mokslai, menai

 

dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

61

dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje

14

 

Iš viso:

75

Fiziniai, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslai

 

dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

36

dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijoje arba tyrėjų mokykloje, atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje

10

 

Iš viso:

46

Su vertinimo rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://parama.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą, pavardę ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Atkreipiame dėmesį, kad ne visos finansuotinomis pripažintos paraiškos yra finansuojamos. Paramą gavusiems tyrėjams paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsta informacija dėl sutarties sudarymo. Dėl didelio paraiškų skaičiaus ir ribotų lėšų, remiama tik apie 29 proc. pateiktų paraiškų:

Remiamų mokslinių išvykų sąrašas.