Pradžia EN

Studentų tyrimai vasaros metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, kviečia teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.

Studentų dalyvavimas tyrimuose vasaros metu – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimo vadovui. Veiklos trukmė – 2 mėnesiai.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studento (-ės) paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti lygus 8,0 arba didesnis.

Skiriama papildomai 10 balų, jeigu paraiškoje nurodytas studentas šiuo metu studijuoja užsienio ar kitoje Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje negu vykdančioji institucija.

Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Tyrimo vadovui (-ei) neturi būti taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.

Asmuo kaip tyrimo vadovas (-ė)  ar studentas (-ė) gali būti nurodytas tik vienoje kvietimo paraiškoje.

Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija. Vykdančiąja institucija gali būti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą įtraukta Lietuvos mokslo ir studijų institucija.