Pradžia EN

Studentų tyrimai semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę (meninę) veiklą ir kelti mokslinę (meninę) kompetenciją, finansuoja studentų rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu vykdomus tyrimų projektus, vadovaujant tyrimo vadovui.

Šiuos projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmųjų kursų bei paskutiniųjų kursų studentai.

Pasibaigus projektui studentas teikia projekto mokslinės veiklos (meno tyrimų) ataskaitą, pristatydamas projektą skaito pranešimą Tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei pateikia pranešimo santrauką.