Pradžia EN

Patvirtinta nauja Lietuvos mokslo tarybos sudėtis

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują Lietuvos mokslo tarybos ekspertinių komitetų sudėtį, penkerių metų kadencijai paskiriant 9 narius: 4 – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete, iš jų 2 yra patvirtinti antrai kadencijai, ir 5 – Gamtos ir technikos mokslų komitete.

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete pradeda dirbti du nauji nariai: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Inga Vinogradnaitė ir Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius Justinas Žilinskas. Antrą kadenciją šiame komitete dirbs Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centro direktorius Liutauras Kraniauskas ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas Mikas Vaicekauskas.

Gamtos ir technikos mokslų komitete dirbs penki nauji nariai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Edita Baltrėnaitė-Gedienė,  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Gastroenterologijos klinikos profesorius Laimas Virginijus Jonaitis, Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros energetikos sistemų katedros profesorius Antanas Verikas,  Klaipėdos universitetinės ligoninės Chirurgijos departamento vadovas Evaldas Samalavičius ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Julius Žilinskas.

Tarybos moksline sekretore antrai kadencijai patvirtinta dr. Reda Cimmperman.

Lietuvos mokslo tarybos dviejų ekspertinių komitetų sudėtį Vyriausybė tvirtina vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos mokslo tarybos nuostatais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu. Dėl rotacijos pusė abiejų komitetų narių atnaujinama kas 2,5 metų. Asmuo Tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Lietuvos mokslo taryboje – 33 nariai: pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai – Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų pirmininkai, mokslinė sekretorė, po 10 – ekspertų komitetuose, 9 – valdyboje.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinį finansavimą, nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelia mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką. Lietuvos mokslo tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai ir Mokslo fondas.

Daugiau informacijos apie valdybos sudėtįHumanitarinių ir socialinių mokslų komiteto sudėtįGamtos ir technikos komiteto sudėtį.