Pradžia EN

Patvirtinta „Europos horizonto“ programa, artėja intensyvus tarptautinių paraiškų konkursų metas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Europos Parlamentui š. m. balandžio 27 d. patvirtinus naująją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, baigėsi beveik trejus metus trukusios derybos dėl 95,5 mlrd. eurų vertės programos turinio ir biudžeto. Per artimiausius porą mėnesių turėtų būti paskelbta dauguma pirmųjų programos paraiškų konkursų.

Programoje gali dalyvauti tiek mokslininkai, tiek verslas su partneriais iš kitų šalių ir sektorių. Lietuvos mokslo tarybos nacionalinių kontaktinių atstovai (NCP) konsultuoja ir teikia visapusę pagalbą dalyvauti 9 programos srityse. Taryba taip pat yra įsteigusi mokslinių tyrimų ir inovacijų ryšių biurą Briuselyje LINO, padedantį tyrėjams tarptautiniu mastu plėsti partnerių ratą.

„Europos horizontas“ apima tris veiklos sritis. Pirmoje bus remiami Europos mokslo tarybos (angl. European Reserach Council, ERC) koordinuojami tyrimai, programos „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ mokslininkų stipendijos ir mainai bei tyrimų infrastruktūra. Antroje – su visuomenės pokyčiais, technologine ir pramonine plėtra susiję tyrimai, verslo ir valstybės partnerystė bei Jungtinis tyrimų centras, teikiantis mokslinius duomenis ir techninę paramą ES ir jos šalių politikos rengėjams. Trečia sritis skirta skatinti verslo naujoves per Europos inovacijų tarybą (EIC), skatinti mokslo, studijų ir verslumo integraciją.

Programa turėtų padėti spręsti visuomenei svarbius uždavinius šešiose veiksmų grupėse, apimančiose visas sritis nuo sveikatos iki demokratijos. Programa siekiama paprastinti Europos viešojo ir privataus sektorių partnerystę plėtojant mokslinius tyrimus ir laikytis mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų, taip skatinant pažangius atradimus ir naujoves visuose sektoriuose.

„Europos horizonto“ reglamente įtvirtinta Europos Sąjungos (ES) ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje nuostata, teigianti, kad šalys gali dalyvauti programoje pagal individualius susitarimus. Derybos vyksta su Jungtine Karalyste, Šveicarija ir Izraeliu. Taip pat gali prisijungti kitos šalys, tokios kaip Kanada, Japonija ar Australija.