Pradžia EN

Visuomenė gali susipažinti su tarptautiniais humanitarinių ir socialinių mokslų bendradarbiavimo CHANSE projektais, trijuose iš jų pristatomi ir Lietuvos tyrėjai

Data 2022-11-10 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Pradėti vykdyti 26 Europos humanitarinių ir socialinių mokslų bendradarbiavimo CHANSE projektai, skirti socialinės ir kultūrinės dinamikos skaitmeniniame amžiuje tyrimams (angl. Transformations: Social and Cultural Dynamics in The Digital Age). Visuomenė gali susipažinti su siekiamais projektų rezultatais ir tyrėjų grupėmis – iš jų trijose dalyvauja ir Lietuvos mokslininkai.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus dr. Egdūno Račiaus vadovaujamos lietuvių grupės darbą projekte DIGITSLAM, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentės dr. Linos Kaminskaitės grupės darbą projekte DIGISCREENS ir Vilniaus universiteto profesoriaus dr. Rimvydo Laužiko grupės dalyvavimą projekte TETRARCHS. Projektų trukmė – 2–3 metai.

Skelbiant CHANSE konkursą buvo siekiama finansuoti aukštos kokybės mokslinius tyrimus,  padėsiančius spręsti aktualius socialinius ir kultūrinius iššūkius, ir paskatinti mokslininkus bendradarbiauti su įvairiomis suinteresuotųjų šalių grupėmis – nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, mokyklomis ir kitomis.

CHANSE (angl. Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) vienija 27 mokslinių tyrimų finansavimo organizacijas iš 24 šalių. CHANSE remiasi Humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA (https://heranet.info/) ir tarptautinių socialinių mokslų tyrimų Europoje finansavimo programos NORFACE (https://www.norface.net/) patirtimi.

Lietuvos mokslo taryba  administruoja HERA ir NORFACE programų kvietimus ir finansuoja Lietuvos tyrėjų veiklas konkursus laimėjusiuose tarptautiniuose projektuose.