Pradžia EN

Tarptautiniai ekspertai vertins 31 „Nordforsk“ tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos projektų konkursui pateiktą paraišką, 14-oje iš jų – Lietuva

Data 2022-06-22 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

„Nordforsk“ programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita“ (angl. Sustainable Agriculture and Climate Change) konkursui paraiškas pateikė 31 tarptautinių mokslinių tyrimų grupė, sutelkta iš kvietime dalyvaujančių šalių – Estijos, Islandijos, Lietuvos, Norvegijos Suomijos, Švedijos. Rezultatai bus žinomi metų pabaigoje, projektai galėtų prasidėti 2023 m. pradžioje.

Tikimasi, kad projektai paskatins naujų mokslinių tyrimų tinklų kūrimą ir bendradarbiavimą skatinant tvarų žemės ūkį regione, o taip pat prisidės įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos 2030 m. iškeltus siekius.

Sėkmės atveju Taryba finansuos Lietuvos tyrėjų dalyvavimą dviejuose projektuose, skirdama iš viso iki 300 tūkst. eurų: koordinatoriui numatyta iki 150 tūkst. eurų, partneriui – 100 tūkst. eurų. Dalyvavimą dar viename projekte finansuos LR žemės ūkio ministerija (informaciją teikia ministerija).

Visas šiuo kvietimu numatytas „Nordforsk“ žemės ūkio ir klimato kaitos tyrimų biudžetas – apie 6,5 mln. eurų. Projektų trukmė – 24–48 mėnesiai.

„Nordforsk“ partnerės šiame kvietime yra šios institucijos: Estijos mokslo taryba, FORMAS – Švedijos mokslo taryba tvarios plėtros klausimais, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos žemės ūkio ministerija, RANNIS –Islandijos mokslinių tyrimų centras, Suomijos akademija, Suomijos žemės ūkio ir miškų ministerija,

„Nordforsk“ yra Šiaurės Ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, skatinanti bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklas. Už Šiaurės šalių ribų „Nordforsk“ veiklą plečia, bendradarbiaudama su Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančiomis institucijomis.

Daugiau informacijos apie „Nordforsk“ programą ir finansavimą.