Pradžia EN

Susitikimas su Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro atstovu Stephan QUEST

Data 2023-05-17 Kategorija Tarybos naujienos
Susitikimas su Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centro atstovu Stephan QUEST

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas (LMT) dr. Gintaras Valinčius praėjusią savaitę dalyvavo nuotoliniame susitikime su Europos Komisijos Jungtinių tyimų centro (JTC) atstovu Stephan Quest dėl galimo dvišalio bendradarbiavimo tarp LMT ir JTC.

Susitikimo pagrindinis tikslas buvo apsibrėžti partnerystės galimybes, kurios stiprintų LMT darbuotojų kompetencijas, supažindinant su mokslinių tyrimų rezultatais, mokslo ir studijų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais. Taip pat perimant iš JTC gerąją praktiką, kuri jau yra sukurta ir įgyvendinta kitose Europos mokslo ir studijų institucijose, mokslo politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose institucijose, tokiose kaip LMT.

„Naujai kuriamas LMT Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetas turės didžiulę naudą iš sistemingo bendradarbiavimo su JTC, nes turės galimybę pasinaudoti ne tik JTC sukurtomis mokslo ir studijų politikos formavimo ir įgyvendinimo metodikomis, bet ir gerąja praktika. Svarbiausias mūsų partnerystės tikslas yra sustiprinti LMT veiklos poveikį, formuojant mūsų šalies mokslo ir studijų politiką bei sėkmingai ir maksimaliai įgyvendinant naudą visai šalies visuomenei“, – pabrėžia LMT pirmininkas dr. G. Valinčius.

JTC atlieka svarbų vaidmenį įvairiais ES politikos ciklo etapais. Jis prisideda prie bendro programos „Horizontas 2020“ tikslo. Glaudžiai bendradarbiauja su mokslinių tyrimų ir politikos organizacijomis valstybėse narėse, Europos institucijomis ir agentūromis, taip pat su moksliniais partneriais Europoje ir tarptautiniu mastu ir jungtinių Tautų sistemoje.