Pradžia EN

Suformuota Lietuvos pozicija dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų

Data 2023-02-20 Kategorija Tarybos naujienos
Suformuota Lietuvos pozicija dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija š. m. sausio 31 d., vasario 3 d. ir vasario 10 d. kvietė tyrėjus, mokslo vadybininkus, verslo ir valdžios įstaigų atstovus dalyvauti programų „Horizontas 2020“, „Europos horizontas“ bei mokslo ir inovacijų programų ateitis (ES MTI programos) dirbtuvėse, kurių tikslas – pasidalyti patirtimi bei įžvalgomis apie ES MTI  programas ir parengti bendrą nacionalinę poziciją Europos Komisijos vykdomose viešosiose konsultacijose dėl ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų praeities, dabarties ir ateities.  

Nuotolinėse dirbtuvėse iš viso dalyvavo per 250 žmonių. Diskutuojant apie ES MTI programų dalyvavimo patirtį visi dalyviai pripažino programų privalumus lyginant su nacionalinėmis MTI programomis. Tai – išaugęs tarptautinis bendradarbiavimas, padidėjęs matomumas tarptautiniu lygmeniu, nauji partneriai ir naujos rinkos, ženklus kokybinis atliekamų darbų šuolis, atsiradusios galimybės įgyvendinti vizijas tiek atliekant mokslinius tyrimus, tiek kuriant ir vėliau pritaikant inovacijas rinkoje. Visi sutiko, kad dalyvavimas ES MTI programų projektuose kelia bendrą mokslo, technologijų ir inovacijų lygį šalyje, o patrauklumą dalyvauti ES MTI programose didina mažesnė administracinė našta, gana aiški atsiskaitymo už projektus sistema ir, lyginant su nacionalinėmis programomis, lankstesnės projekto įgyvendinimo sąlygos.  

Susiduriama ir su iššūkiais 

Dirbtuvių dalyviai akcentavo ir iššūkius, su kuriais susiduria dalyvaudami ES MTI programų kvietimuose teikti paraiškas. Tai – sunkumai ieškant projekto partnerių, didesnė konkurencija, riboti finansiniai ir (arba) žmogiškieji ištekliai rengiant paraiškas, kompetencijos stoka teikti paraiškas bei administruoti laimėtus projektus. Dalyviai vienareikšmiškai pripažino, kad dalyvauti ES MTI programose reikia  daugiau pastangų ir paraiškos rašymas užtrunka iki trijų mėnesių, o kartais ir ilgiau. Be to, aukščiau išvardintas problemas padeda sėkmingai spręsti LMT veikiantis NCP tinklas ir LINO biuras Briuselyje.  

Atskiros diskusijos vyko dėl ES misijų ir ES partnerysčių įgyvendinimo. Visi diskusijų dalyviai vienareikšmiškai teigė, kad šiuo metu sunku pasakyti, kokią naudą iš tiesų teikia ES misijos, nes jų vertinimas ES lygiu yra tik planuojamas. Dalyviai sutiko, kad ES misijų tikslai yra svarbūs ir jos gali prisidėti prie didžiųjų iššūkių (klimato kaitos, dirvožemio ir kt.) problemų sprendimo, tačiau gali kilti problemų įgyvendinant misijas dėl mažo biudžeto ir neaiškaus ES misijų valdymo modelio.  

Sunkiau sekėsi vertinti Lietuvos atstovų patirtį ES partnerystėse. Dalyviai atkreipė dėmesį, kad siekiant sukurti didesnį ES partnerysčių poveikį bei gauti naudos, labai svarbi „namų“ pagalba, t. y. kaip aktyviai jas išnaudoti. Tačiau iš esmės ES partnerystės  vertinamos teigiamai ir buvo  manoma, kad dabartinis ES partnerysčių skaičius yra pakankamas.  

Per artimiausius trejus metus – ES investicijos plačiam spektrui sričių 

Diskutuojant apie ilgalaikius ateities iššūkius ir sritis, kurioms turėtų būti sutelktos ES investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas, buvo paminėtos kvantinės technologijos, visų rūšių nelygybės mažinimas, visuomenės saugumo ir pasitikėjimo mokslu didinimas, regioninės atskirties mažinimas, nauji energetiniai šaltiniai. Artimiausioje trejų metų perspektyvoje buvo išskirtos šios sritys: klimato kaitos, sveikatos priežiūros sistemos, senstančios visuomenės, visuomenės pasirengimo didelio masto krizėms iššūkiai. Taip pat įvardytos socialinės atskirties mažinimo, švietimo kokybės gerinimo, žaliosios ekonomikos vystymo, EURIBOR sutvarkymo, dvejopo technologijų panaudojimo, demokratinių procesų stiprinimo sritys. Dalyviai  atkreipė dėmesį į tai, kad ateityje reikėtų tampresnių sąsajų su fundamentiniais moksliniais tyrimais. 

Primename, kad iki š.m. vasario 23 d. jus galite sudalyvauti Europos Komisijos viešosiose konsultacijose dėl 20142027 m. laikotarpio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programų praeities, dabarties ir ateities.