Pradžia EN

Su kolegomis iš Latvijos dalytasi gerąja praktika mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo srityje

Data 2023-09-27 Kategorija Tarybos naujienos
Su kolegomis iš Latvijos dalytasi gerąja praktika mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo srityje

2023 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos mokslo taryboje (LMT) lankėsi kolegos iš Latvijos mokslo tarybos (LZP). Kartu dalyvaudamos Baltijos mokslinių tyrimų programoje (angl. Baltic Research Programme), mokslo tarybos stiprina bendradarbiavimą ir skatina Baltijos šalių tyrėjų dalyvavimą bendruose moksliniuose tyrimuose gamtos ir technikos, humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Todėl šis susitikimas buvo vertingas patirties ir idėjų dalijimusi mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo srityje.  

Susitikimo metu kolegoms iš Latvijos pristatyta LMT struktūrinė sąranga, bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų politikos formuotojų ir politiką įgyvendinančių institucijų, pagrindinės strateginės kryptys ir veiklos sritys. Savo patirtimi šia tema pasidalino ir Latvijos atstovai. Latvius domino ir LMT vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) administravimo, paraiškų ekspertinio vertinimo procedūros ir mechanizmai. Projektų valdymas ir mokslinių tyrimų iniciatyvų optimizavimas – taip pat buvo svarbi šio susitikimo diskusijų dalis. LMT dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, aktyvus tarptautinių partnerių pritraukimas į Lietuvą kuriant bendras iniciatyvas paskatino diskusijų dalyvius tolesnių bendrų veiklų ir programų plėtrai.

LMT į Baltijos mokslinių tyrimų programą, finansuojamą Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis, įsijungė  nuo 2019 metų. Pagrindiniai šios programos tikslai – konsoliduoti Baltijos ir Šiaurės šalių mokslo potencialą bei stiprinti regioninį bendradarbiavimą šalims aktualiuose mokslo tyrimuose. Nuo 2021 metų LMT šios programos rėmuose finansavo 12 mokslinių tyrimų projektų. Kvietimo biudžetas – 11,5 mln. EUR.

Projektuose sprendžiami įvairūs bendri Baltijos regiono iššūkiai – atliekami kasos vėžio tyrimai ir kuriami nauji gydymo metodai, kuriamos naujos prie kintančio klimato sąlygų pritaikytos kviečių veislės, metodai kibernetinio saugumo kompetencijų gerinimui. Ketinama retrospektyviai ištirti Šiaurės ir Baltijos regiono ekonominės integracijos galimybes per darbo jėgos migraciją, technologijų perdavimą, tiesiogines užsienio investicijas ir kapitalo judėjimą bei tarptautinę prekybą. Gauti rezultatai turėtų padėti geriau suvokti Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir mokslo bendradarbiavimo potencialą, išanalizuoti, kaip profesinis rengimas ir mokymas gali pagerinti rizikingo jaunimo socialinę įtrauktį, sprendžiant iš ugdymo įstaigų „iškrentančio“ jaunimo problemas, atlikti kitus mokslinius tyrimus.

Trims programos projektams vadovaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai. Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilnius Gedimino technikos universitetai vykdys po 2 jų mokslininkų vadovaujamus projektus, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bei Fizinių ir technologinių mokslų centro mokslininkai – po 1 projektą.