Pradžia EN

Renkami kandidatai tapti Lietuvos mokslo tarybos pirmininku, skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Data 2022-11-29 Kategorija Tarybos naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė viešą atranką Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigoms eiti.

Siūlyti kandidatus gali mokslo ir studijų institucija, valstybės institucija, asociacija ar įstaiga, taip pat mokslininkai, pretenduojantys dalyvauti atrankoje, pateikdami dokumentus iki š. m. gruodžio 13 d. e. p. smmin@smm.lt. Išsamesnė informacija – viešos atrankos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigoms eiti skelbime.

Tarybos pirmininką Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas 5 metų kadencijai.

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinė patariančioji institucija valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais, įgyvendinanti valstybės mokslo ir studijų politiką. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, Lietuvoje vykdomos MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, teikia siūlymus mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus dėl MTEP, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, skatina MTEP veiklos kokybę ir integraciją į tarptautinė mokslinių tyrimų erdvę, formuoja MTEP palankią aplinką.