Pradžia EN

Renkami kandidatai į Lietuvos mokslo tarybos komitetų narius

Data 2018-05-02 Kategorija Tarybos naujienos

Paskelbta kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos ekspertų komitetų – Gamtos ir technikos mokslų komiteto ir Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto – narius atranka. Pagal Tarybos nuostatus dėl rotacijos kas penkerius metus naujai tvirtinama po pusę abiejų komitetų narių.

Atranką skelbia LR švietimo ir mokslo ministrės sudarytos atrankos grupės, kviesdamos mokslininkus, valstybės, mokslo ir studijų institucijas, mokslininkų organizacijas siūlyti kandidatus į šių komitetų narius penkerių metų kadencijai. Mokslininkai į kandidatus gali siūlytis ir patys. Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, technologijų ir ūkio plėtros klausimais. Siūlymai priimami iki 2018 m. gegužės 15 d. 9 val.

Atrankos grupės į kiekvieną Tarybos komitetą atrinks ir pateiks švietimo ir mokslo ministrei 10 kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narius ir 12 kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narius. Prieš teikdama siūlomų kandidatų sąrašą Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerija jį viešai skelbs ir sudarys galimybę apsvarstyti visuomenei.

Bus atrinkti 5 nauji Gamtos ir technikos mokslų komiteto nariai ir 6 nauji Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto nariai (viena narystė buvo sustabdyta nesibaigus kadencijai).

Naujai patvirtinti nariai taps devintosios Lietuvos mokslo tarybos kadencijos nariais.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinį finansavimą, nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelia mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką. Lietuvos mokslo tarybą sudaro valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete ir Gamtos ir technikos mokslų komitete – ir Mokslo fondas.

Lietuvos mokslo tarybą sudaro 33 nariai: pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai – Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų pirmininkai, mokslinė sekretorė, po 10 – ekspertų komitetuose, 9 – valdyboje.

Daugiau informacijos: