Pradžia EN

Rengiami siūlymai dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos

Data 2015-11-20 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti siūlymus dėl Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos (2015-02-05 LR švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-79 redakcija).

Siūlymus kviečiame teikti iki 2015 m. gruodžio 10 d. (įskaitytinai) skelbiant juos viešai žemiau esančiuose komentarų laukuose ir suteikiant galimybę su jais susipažinti kolegoms. Atsižvelgdami į tai, kad komentaro lauke tekstas gali būti iki 2500 simbolių (apie pusė A4 puslapio), siūlymus rekomenduojame skaidyti ir teikti atskirais klausimais. Labai išsamius pasiūlymus, surašytus viename dokumente, galima siųsti e. p. mokslotaryba@lmt.lt.

Maloniai prašome teikti dalykiškai ir konkrečiai suformuluotus siūlymus, vengti nekonstruktyvių komentarų ir diskusijų.