Pradžia EN

Pratęsiamas paraiškų priėmimas podoktorantūros stažuočių finansavimo konkursui

Data 2017-06-02 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, trimis savaitėmis pratęsia paraiškų finansuoti podoktorantūros stažuotes teikimo laiką.

Atsižvelgiant į didelį pareiškėjų susidomėjimą paraiškų finansuoti podoktorantūros stažuotes konkursu ir tai, kad šiuo metu vyksta daugiau tyrėjų paraiškų konkursų, paraiškas dėl podoktorantūros stažuočių finansavimo galima teikti iki liepos 5 d. įskaitytinai.

Kvietimas dėl podoktorantūros stažuočių finansavimo paskelbtas 2017 m. balandžio 17 d. vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.